Zarząd Protea Development sp. z o.o. zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Protea Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i zaprasza do zapoznania się z planem połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA: POBIERZ PDF