Protea Development kupiła zabytkowe „Koszary Godebskiego” w centrum Kalisza.

Jesteśmy w trakcie planowania inwestycji polegającej na rozbudowie i renowacji zabytkowego obiektu „Koszarów Godebskiego” w Kaliszu przy ulicy Babina.

Informacja prasowa dot. tego wydarzenia znajduje się tutaj.