Od początku istnienia, spółka Protea Development stawia sobie za cel kompleksową oraz profesjonalną realizację obiektów budowlanych, dlatego też działalność spółki podzielona jest na kilka etapów:

  • Poszukiwanie lokalizacji – wspólnicy Spółki wraz z wieloletnimi partnerami poszukują atrakcyjnych nieruchomości. Wpływ na atrakcyjność gruntów mają następujące warunki i cechy:  liczba mieszkańców miejscowości, odległość obiektów innych sieci handlowych, nasycenie rynku, położenie gruntu względem dróg, bezpośrednie sąsiedztwo z terenami zabudowy mieszkaniowej, zaopatrzenie w media, ewentualny koszt związany z dostosowaniem działki/ek do budowy (rozbiórka, doprowadzenie mediów). Pod uwagę brane są grunty zlokalizowane na terenie całej Polski.
  • Poszukiwanie partnera – przygotowane oferty zawierające pełne dane o gruncie, jego lokalizacji, wielkość miejscowości etc. dostarczane są  do pracowników sieci odpowiedzialnych za ekspansję marki.
    W przypadku zainteresowania nieruchomością prowadzone są dalsze rozmowy w celu zawarcia umowy. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz dogłębnej znajomości rynku, jesteśmy w stanie zaoferować naszym partnerom grunty idealnie odpowiadające ich oczekiwaniom co skutkuje doprowadzeniem do końcowego etapu negocjacji, których zwieńczeniem jest podpisanie umowy z partnerem.
  • Projektowanie – po podpisaniu umowy z siecią handlową następuje faza projektowania czyli tworzenie koncepcji obiektu. Współpracujemy tylko z renomowanymi biurami architektonicznymi, które sprostają naszym konkretnym wymaganiom. W tym czasie, równolegle zajmujemy się uzyskiwaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnien administracyjnych, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę.
  • Prace budowlane – Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przechodzimy do realizacji obiektu. Generalny Wykonawca jest wybierany w drodze przetargu ograniczonego, spośród średnich przedsiębiorstw cieszących się zaufaniem na rynku budowlanym. Proces budowlany przeprowadzamy z własnych środków finansowych, co skutkuje pełnym zaangażowaniem w projekt i gwarantuje wysoką jakość wykonania obiektu.